Kable vga

Oprócz programów czyli software warto zadbać też o dobry hardware, czyli elementy składowe komputera.
Ważnym elementem jest kabel vga – ponieważ pozwala połączyć monitor z jednostką centralną.
D-sub zawiera dwa lub więcej równoległe rzędy pinów lub gniazd zwykle otoczony jest osłoną w kształcie litery D metalowej, która zapewnia wsparcie mechaniczne, zapewnia prawidłową orientację i może kontrolować przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Część zawierającą piny nazywa się wtykiem lub wtyczkę, natomiast zawierające kontakty gniazdo nazywa się żeńskim złączem lub gniazdem. Gniazdo siedzi ciasno wewnątrz wtyczki w tarczy. Panel złącza zamontowany w komputerze, zazwyczaj posiadają gwintowane nakrętki śrub złączy kablowych końcowych okładki, które są wykorzystywane do blokowania złączy razem i oferuje mechaniczną ochronę przed wyrwaniem. Kable ekranowane są używane, osłony są połączone z ogólnymi ekranów kabli. Stwarza to ciągły elektryczny ekran obejmujący cały przewód i system złącza.
Obecnie kabel vga zastąpiony został nowocześniejszymi rozwiązaniami jednak dalej jest stosowany i dobrze się sprawdza.

Kupuj tylko najlepsze – kable przyłączeniowe