System Informacji o Zwierzętach

System Informacji o Zwierzętach (SIOZ)

siozSIOZ to system złożony z trzech podsystemów Inspektor, Indexelator oraz SOS mający na celu globalne rozwiązanie problemu zbierania, magazynowania i udostępniania informacji o zwierzętach. Każdy z podsystemów ma odrębne zadania i przeznaczony jest dla innej grupy odbiorców. Inspektor kierowany jest do schronisk, Indexelator do miast i gmin, a SOS do wszystkich ludzi posiadających zwierzęta i mających dostęp do komputera podłączonego do internetu.

Każdy z podsystemów został zaprojektowany i zaimplementowany przez odpowiednią grupę specjalistów posiadających rozległą wiedzę, popartą doświadczeniem w danej dziedzinie. W trakcie tworzenia systemu koncentrowali się oni na znalezieniu jak najlepszych i jak najbardziej efektywnych rozwiązań problemów i zadań stających na co dzień przed każdą z wymienionych grup odbiorców. Wszystkie podsystemy oprócz wykonywania zadań specyficznych dla każdego z nich, mają za zadanie współpracę ze sobą, dzięki czemu umożliwiają:

  • kontrolę stanu zwierząt bezdomnych i porzuconych,
  • swobodny przepływ informacji o zwierzętach w kraju,
  • zapobieganiu kradzieży zwierząt,
  • szybkie odnalezienie zagubionego zwierzęcia,
  • ułatwienie dostępu do informacji innym instytucjom.

Dodatkowo podsystem SOS pozwala na dostęp do informacji zgromadzonych w schroniskach jak i w gminach i miastach poprzez witrynę internetową. Użytkownicy będą mogli odszukać zwierzę znajdujące się w dowolnym schronisku przyłączonym do systemu lub zwierzę zarejestrowane w urzędzie miasta po numerze identyfikacyjnym lub innych cechach takich jak: wielkość rasa, gatunek etc. W ten sposób pracownicy schronisk i urzędów wykonując codzienne czynności bez wysiłku będą mogli publikować na bieżąco informacje o zwierzętach oraz inne ogłoszenia.

System Informacji o Zwierzętach jest finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego

Program komputerowy dla schronisk Inspektor

Program komputerowy Inspektor jest częścią Systemu Informacji o Zwierzętach (SIOZ). Jego podstawowym zadaniem jest obsługa i zarządzanie schroniskiem. Inspektor pozwala w pełni skomputeryzować proces ewidencji zwierząt i zabiegów weterynaryjnych.

Inspektor składa się z dwóch głównych modułów:

Opieka zwierząt – przyjmowanie i wydawanie zwierząt, wystawianie kart ewidencyjnych, zobowiązań, przeglądanie, modyfikowanie i wyszukiwanie informacji, sporządzanie raportów i statystyk.

Leczenie zwierząt – wprowadzanie informacji o zabiegach weterynaryjnych, szczepieniach, sporządzanie wydruków dotyczących magazynu leków, ewidencji szczepień.

SOS to część systemu SIOZ oferująca dostęp do informacji zgromadzonych w schroniskach, gminach i miastach poprzez witrynę internetową. Możliwość publikowania informacji o zwierzętach przez pracowników schronisk i przeglądania ich przez osoby zainteresowane, znacznie usprawni poszukiwania zaginionego zwierzęcia lub pomoże podjąć decyzję w sprawie adopcji.

Wymagania systemowe

Wymagania minimalne dla programu Inspektor II WS: Windows XP z Service Pack 2, procesor 700MHz, pamięć operacyjna 256MB, rozdzielczość ekranu 1024×768, dostęp do Internetu (tylko w przypadku modułu SOS).

Subskrypcje i opłaty

Program Inspektor II WS jest wersją bezpłatną.

Więcej w mediach społecznościowych.