Azul i przetwarzanie NAP

Czym jest przetwarzanie NAP?

azulPrzetwarzanie NAP (Network Attached Processing) to całkowicie nowe podejście do dostarczania sieciowych zasobów obliczeniowych, zapewniające lepsze możliwości skalowania horyzontalnego oraz znacząco ograniczające liczbę zarządzanych serwerów. Technologia ta znajduje zastosowanie w dużych, biznesowych centrach przetwarzania danych, w których rozwiązania oferowane przez firmę Azul, stają się nie tylko źródłem nieporównanie większych mocy obliczeniowych, lecz także eliminują ryzyko związane z nieprecyzyjnym zwymiarowaniem serwerów aplikacyjnych, bądź nagłymi wzrostami zapotrzebowania na moc obliczeniową. Stosowanie Urządzeń Przetwarzających Azul przyczynia się ponadto do redukcji zapotrzebowania na przestrzeń dla urządzeń i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, umożliwiając jednocześnie rozbudowywanie istniejącj infrastruktury informatycznej w sposób minimalizujący ilość wymaganych zmian.

Urządzenia Przetwarzające Azul (Azul Compute Appliances), działając jako usługa udostępniona w sieci, oferują nie tylko większą wydajność płynącą z możliwości skalowania horyzontalnego, lecz także zmniejszają liczbę zarządzanych serwerów.

Jak działa przetwarzanie NAP?

JJ Everett
Architekt Systemów
Everett Consulting Corporation
Projektowanie aplikacji J2EE, wdrażanie, doradztwo ds. zarządzania

Za sprawą przetwarzania NAP aplikacje uruchamiane na wiodących serwerach aplikacyjnych, opartych na maszynach wirtualnych Java, takich jak IBM® WebSphere®, BEA® WebLogic®, JBoss™, Oracle 10g, oraz SAP Netweaver, korzystają z mocy obliczeniowej oraz pamięci, dostarczanej przez wyspecjalizowane Urządzenia Przetwarzające Azul, połączone w Strukturę Obliczeniową Azul.

To proste – podłącz Urządzenia Przetwarzające Azul do istniejącej sieci. Oprogramowanie Azul Compute Pool Manager™ (CPM), automatycznie wykryje te urządzenia i stworzy z nich wspólną Strukturę Obliczeniową. Następnie, zainstaluj Wirtualną Maszynę Azul na twoich serwerach i przekieruj przetwarzanie do Struktury Obliczeniowej. Od tej pory twoje aplikacje Java, zamiast wykonywać się na twoim serwerze, będą automatycznie przesyłane do Struktury Obliczeniowej Azul, która zrealizuje zadania związane z ich przetwarzaniem.

Dzięki zastosowaniu Struktur Obliczeniowych Azul, przetwarzanie NAP jest w stanie zapewnić aplikacjom opartym na technologii Java dostęp do niemal nieograniczonych zasobów pamięci i mocy obliczeniowych. Dostarczanie odpowiedniego poziomu usług obliczeniowych jest tu bowiem prostsze, gdyż opiera się na zintegrowanym przetwarzaniu w kilku bardzo wydajnych urządzeniach. Ponadto Struktura Obliczeniowa Azul zapewnia możliwość komponowania infrastruktury obliczeniowej, niezwykle łatwej w zarządzaniu – rozwiązanie to jest dostępne dla wszystkich docelowych aplikacji w formie stałego i przewidywalnego zasobu mocy obliczeniowej.

Dlaczego przetwarzanie NAP jest tak ważne?

Obecnie sposób tworzenia aplikacji zasadniczo się zmienił. Nowoczesne aplikacje internetowe oraz eBusiness pisane są w środowiskach obiektowych, takich jak Java™ czy Microsoft® .NET™ i są uruchamiane na maszynach wirtualnych.

Ponieważ tradycyjne architektury systemów nie są właściwie zoptymalizowane nie tylko pod kątem maszyn wirtualnych, lecz także wielowątkowości oraz odśmiecania pamięci (Garbage Collection), przepaść pomiędzy infrastrukturami obliczeniowymi, które mogłyby być wykorzystywane przez dzisiejsze aplikacje, a tym, co realnie są im w stanie zaoferować istniejące systemy stale się powiększa. To właśnie dzięki niej, na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na tak nowoczesne rozwiązanie, jakim jest przetwarzanie NAP.